MITÄ ON SELKOKIELI?

Selkokieli on helpompaa suomea. Selkokieli on suomen kielen muoto, joka on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi. Se on suunnattu ihmisille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä. 
(lähde: Selkokeskus)

 

Selkokielen kohderyhmiä ovat esimerkiksi maahanmuuttajat, muistisairaat ja kehitysvammaiset sekä kaikki, joille lukeminen on vaikeaa tai raskasta.
 

Selkojulkaisun tunnistaa selkotunnuksesta, jonka myöntää Selkokeskus. 

VIISI VINKKIÄ: NÄIN KIRJOITAT SELKOKIELTÄ

 1. Kirjoita teksti lukijan näkökulmasta.
  Mieti asioita lukijan näkökulmasta: mitä tietoa hän tarvitsee? Mitä voi jättää pois? Kohdista sanasi lukijalle.

   

 2. Kirjoita lyhyesti ja selkeästi.
  Näin tekstisi luetaan varmemmin, ja säästät lukijan aikaa.

   

 3. Käytä tuttuja ja helppoja arkipäivän sanoja.
  Kirjoita mieluummin jos ja tärkeä kuin mikäli ja keskeinen. Vältä ammattisanastoa.

   

 4. Kirjoita yksinkertaisia peruslauseita.
  Kirjoita lyhyitä lauseita ja virkkeitä. Älä kuitenkaan tiivistä liikaa ‒ kerro yhdessä lauseessa vain yksi tärkeä asia.

   

 5. Jaa teksti osiin.
  Kirjoita lyhyitä kappaleita ja käytä väliotsikoita runsaasti.

VIISI VINKKIÄ: NÄIN PUHUT SELKOKIELTÄ

 1. Puhu yhdestä asiasta kerrallaan. 
  Etene rauhallisesti asia kerrallaan. Jos asiasi on vaikea tai pitkä, pilko se osiin ja jäsennä puhettasi (ensimmäiseksi, toiseksi...).

   

 2. Puhu rauhallisesti.
  Puhu hitaammin kuin normaalisti, mutta älä liioittele. Rauhallinen rytmi antaa aikaa ymmärtää ja reagoida. 

   

 3. Äännä selkeästi.
  Lausu sanat loppuun asti huolellisesti, niin että jokainen sana ja äänne erottuu.

   

 4. Käytä helppoja ja tavallisia sanoja.
  Käytä tuttuja sanoja, joita ihmiset kuulevat paljon arjessa. Jos vaikeaa sanaa täytyy käyttää, selitä se. 

   

 5. Näytä, piirrä, kirjoita.
  Havainnollista asioita kuvien ja esineiden avulla. Voit myös piirtää, kirjoittaa avainsanoja tai esittää, mitä tarkoitat. 

YHTEYSTIEDOT

Riikka Tuohimetsä

Puhelin: 040 733 7193

Sähköposti: riikkaliisatuohimetsa@gmail.com

© 2019 Tmi Tuohimetsä

 • Instagram
 • LinkedIn
 • Twitter
 • Facebook
 • YouTube