OPPIMATERIAALIT

Kouluissa on paljon oppilaita, jotka tarvitsevat tukea tai joiden äidinkieli ei ole suomi. Selkokieltä on helpompi ymmärtää, mikä jättää lukijalle enemmän voimia asiasisällön omaksumiseen.

Olen kirjoittanut selkokielisen oppikirjan Päivänselvää - Kotitalous (Opike 2021). Kirja on suunniteltu erityistä tukea tarvitseville oppilaille, mutta siitä hyötyvät myös oppilaat, joiden äidinkieli ei ole suomi.  

Olen selkomukauttanut Otavan Forum 7 ja Forum 8 historian oppikirjat. Selkotekstit on julkaistu opettajan digiopetusaineistossa. 

 

Olen myös toiminut selkokielen asiantuntijana Otavan Titaani E fysiikan ja kemian -kirjoissa. Lue lisää selkokielen käytöstä oppikirjoissa jutusta "Titaanin E-kirjojen selkokieli tuo tasa-arvoa oppilaille".  

Lisäksi olen kouluttanut oppikirjailijoita ja antanut kustantamoille lausuntoja oppikirjojen kielen selkeydestä.

Aiemmassa työssäni kotitalous- ja erityisopettajana olen selkeyttänyt ja yksinkertaistanut monenlaisia oppimateriaaleja. 

Tyttö istuu selkokirjojen päällä ja lukee selkokielistä kirjaa

Mallisivut selkokielisestä Titaani fysiikka E-kirjasta.

Aukeama Titaani fysiikka E-kirjasta
Aukeama 2 Titaani fysiikka E-kirjasta
kotitalous päivänselvää.PNG