top of page

OPPIMATERIAALIT

Kouluissa on paljon oppilaita, jotka tarvitsevat tukea tai joiden äidinkieli ei ole suomi. Selkokieltä on helpompi ymmärtää, mikä jättää lukijalle enemmän voimia asiasisällön omaksumiseen.

Olen kirjoittanut selkokielisen oppikirjan Päivänselvää - Kotitalous (Opike 2021). Kirja on suunniteltu erityistä tukea tarvitseville oppilaille, mutta siitä hyötyvät myös oppilaat, joiden äidinkieli ei ole suomi.  

Olen selkomukauttanut Otavan Forum 7 ja Forum 8 historian oppikirjat. Selkotekstit on julkaistu opettajan digiopetusaineistossa. 

 

Olen myös toiminut selkokielen asiantuntijana Otavan Titaani E fysiikan ja kemian -kirjoissa. Lue lisää selkokielen käytöstä oppikirjoissa jutusta "Titaanin E-kirjojen selkokieli tuo tasa-arvoa oppilaille".  

Lisäksi olen kouluttanut oppikirjailijoita ja antanut kustantamoille lausuntoja oppikirjojen kielen selkeydestä.

Aiemmassa työssäni kotitalous- ja erityisopettajana olen selkeyttänyt ja yksinkertaistanut monenlaisia oppimateriaaleja. 

Tyttö istuu selkokirjojen päällä ja lukee selkokielistä kirjaa

Mallisivut selkokielisestä Titaani fysiikka E-kirjasta.

Aukeama Titaani fysiikka E-kirjasta
Aukeama 2 Titaani fysiikka E-kirjasta
kotitalous päivänselvää.PNG
bottom of page